หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภท เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำประปาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทโต๊ะระดับผู้บริหารพร้อมตู้ข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกรวด (ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 51