หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 34,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 11,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 24,987 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 35,077 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 23,246 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,000 บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13