หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โคกมะกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 


 
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ (ITA) ของเทศบาลโคกมะกอก  
 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกมะกอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นั้น

ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3  ระบุว่า การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอนดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง

1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึง        ความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT

2) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด

ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล

หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกมะกอกจึงขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) ซึ่งช่วงระยะเวลาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลโคกมะกอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน

ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้                  (ตามไฟล์ PDF. ที่แนบมาพร้อมนี้)

1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง หรือ พิมพ์ชื่อลิงก์ข้างต้น (https://itas.nacc.go.th/go/eit/7bwz35) ใน Google แล้วกดค้นหา

2. เมื่อสแกน QR Code หรือกดค้นหาชื่อลิงก์ตามข้อ 1 แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง และ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และ กดปุ่ม รับรหัส OTP ที่อยู่ด้านข้าง

3. นำรหัส OTP ได้รับในกล่องข้อความในมือถือ กรอกใส่ช่อง ระบุรหัสยืนยัน และ กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อนำไปสู่หน้าต่างสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2566 เวลา 15.41 น. โดย คุณ เกศรินทร์ แก่นแก้ว

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 097-178-6719
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,496,363 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10