หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกให้จากราชการ พ.ศ.2558 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2561 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานดำเนินงาน 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3