หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการตรวจสอบ งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างรับผิดชอบ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แบบรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ พฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แบบรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ เมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ไตรมาส2) [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แบบรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2      3      4      5