หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วน [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการใช้งานระบบ e GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือการเข้าใช้บริการและการเบิกจ่าย สปสช. [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2