หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
   
 
 
 
ตำบลโคกมะกอกด้วยสภาพพื้นที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ด้วยลักษณะเป็นดินภูเขาเก่าเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวน ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงมีอาชีพที่แน่นอน สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตัวเอง การคมนาคมสะดวกไม่ว่าจะภายในชุมชนหรือจังหวัดใกล้เคียง มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วย
 
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ การทำบุญเข้าพรรษา - ออกพรรษา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันลอยกระทง
 
 
สถาบัน/องค์กรทางศาสนา จำนวน 4 แห่ง

วัดดอนเจดีย์

วัดเทพประสิทธิยาราม

วัดดงยางนอก

วัดบางแขยงโพธิ์เจริญ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัย 5 อันดับแรกได้แก่

โรคปวดกล้ามเนื้อ

โรคไข้หวัด

โรคต่อมทอมซินอักเสบเฉียบพลัน

โรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน

โรคผิวหนัง ผื่นคัน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
เทศบาลตำบลโคกมะกอกได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากกรมศาสนา (วัดเทพประสิทธยาราม) มีเด็กเล็กจำนวนประมาณ 60 คน
 

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โคกมะกอก
    จำนวน 1 แห่ง