หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโคกมะกอก
โทร : 0898943368
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898943368
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0842945653
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898943368
นางสาวอรอนงค์ อาจประโคน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0825195823
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0842945653
นางสาวเกศรินทร์ แก่นแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0934429646