หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
   
 
 


นายจิระพันธ์ โสมนัส
ปลัดเทศบาลตำบลโคกมะกอก
 
 


นางพัทธนันท์ ประสารกก
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิมลมาลย์ ผกาแดง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวนิภาพร ญาติสังกัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางชนัญชิดา นิสกนิลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางฉันทนา จิตหวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปาริชาติ สุขโขใจ
คนงานทั่วไป


นาวสาวปวีณา ใจผ่อง
คนงานทั่วไป