หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโคกมะกอกให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว พัฒนาเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างตามถนน พัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม พัฒนาการใช้ที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว