หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โคกมะกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโคกมะกอกให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว พัฒนาเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างตามถนน พัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม พัฒนาการใช้ที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดิน

พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้า

พัฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาล
 
 
 
 
เพื่อส่งเสริมให้สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล
 
 

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

การพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการลงทุน อาชีพ โดยการหาอาชีพเสริมและฝึกทักษะในการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นและก่อสร้างตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้กระจายผลผลิต
 
 

ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านเกษตร
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับบริการและสวัสดิการที่ดี ส่งเสริมความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้แข็งแรง การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมและพัฒนาในด้านการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาในด้านการกีฬา ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม
 
 

ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข

พัฒนาในด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 
 
 
 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการทำงาน การพัฒนาอาคารสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 097-178-6719
 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,422,203 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10