หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
   
 
 
 

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 747 ครัวเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนในเขตเทศบาลทุกสาย
 

ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก มีน้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง
 
 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งให้บริการทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรับจ่ายของสื่อสารแห่งประเทศไทย ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับในเขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่
 

สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง

สนามตระกร้อ จำนวน 1 แห่ง

สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
 
         

ปั๊มแก๊ส จำนวน 1 แห่ง

ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 24 แห่ง

ตลาดนัดทุกวันจันทร์และพฤหัส จำนวน 1 แห่ง

หอพักบ้านเช่า จำนวน 4 แห่ง

ร้านมอเตอร์ไซค์ จำนวน 3 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านเย็บผ้า จำนวน 2 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ จำนวน 1 แห่ง
ร้านขายเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านขายมอเตอร์ไซค์ จำนวน 2 แห่ง
ร้านสกรีนเสื้อ จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง